Mies ja ikkuna

Kokeeko omaisesi verensokerin vaihtelua?

Kokeeko omaisesi verensokerin vaihtelua?

Kokeeko lapsesi tai puolisosi verensokerin vaihtelua?

Sairastaako puolisosi tai lapsesi diabetesta? Diabetesta sairastavasta läheisestä huolehtiminen saattaa olla sekä henkisesti että fyysisesti raskasta. Omaisena myös sinä tarvitset huolenpitoa ja tukea. Sen vuoksi sinun on tärkeää pitää huolta itsestäsi. Se auttaa sinua tukemaan tyypin 2 diabetesta sairastavaa läheistäsi paremmin.

Älä tunne syyllisyyttä, jos läheisesi kokee verensokerin vaihtelua. Se ei tarkoita sitä, ettet yrittäisi tarpeeksi – nousuille ja laskuille voi olla monta syytä. Muista, että läheisesi keho ja diabetes saattavat muuttua ajan myötä, ja joskus myös lääkitystä on muutettava vakaan verensokerin saavuttamiseksi. Lue, miten voit auttaa läheistäsi.

Verensokerin vaihtelun seuraukset

Hallitsematon diabetes voi altistaa omaisesi diabeteksen liitännäissairauksille. Verensokerin nousuilla ja laskuilla voi olla myös henkinen vaikutus, joka tekee olosta alakuloisen ja masentuneen.

Diabetekseen liittyvä masennus jää usein huomioimatta, vaikka se saattaa vaikuttaa diabetespotilaan kykyyn hallita verensokeria. Tällöin voi syntyä noidankehä, jossa masennus vaikuttaa kykyyn hallita verensokeria. Riittämätön verensokerin hallinta puolestaan saa diabetespotilaan tuntemaan itsensä entistäkin masentuneemmaksi.

Diabetesta sairastavan läheisen hoitamisesta aiheutuva rasitus voi vaikuttaa myös omaan terveyteesi. Tämä saattaa ilmetä loppuun palamisena – fyysisenä ja psyykkisenä uupumisena, jota diabetesta sairastavan läheisen hoitaminen voi aiheuttaa. Muista pitää myös itsestäsi huolta.


Suomen Diabetesliitto, saatavilla osoitteessa www.diabetes.fi/diabetestietoa, haettu 15.5.2018
Lloyd C. The effects of diabetes on depression and the depression on diabetes. Diabetes Voice 2008;53:23-26
Penckover S. et. al Does Glycemic Variability Impact Mood and Quality of Life? Diab Tech Ther 2012 Mar 2012, 14(4): 303-310
Wahowiak L. Coping with caregiver burnout. Diabetes Forecast, February 2013 saatavilla osoitteesta www.diabetesforecast.org/2013/feb/coping-with-caregiver-burnout.html, haettu 15.5.2018

SAFI.DIA.18.05.0281e